adiklis

adi̇̀klis dkt.

.

Look at other dictionaries:

  • adiklis — adìklis sm. (2) 1. įrankis vyžoms adyti: Paieškok adìklio, vyželes paadysiu Skp. Imk adìklį, geriau karną įkiši Pg. Iš šito kaulo išeis geras adìklis Ppl. Su adikliù luodo vyžas Kp. Pasiėmė terbą, sudėjo į ją šiokius tokius daiktelius:… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • adomukas — adomùkas sm. (2) 1. Št įrankis apyvarams verti: Padaryk adomùką apivaram suverti į nagines Rd. 2. įrankis vyžoms adyti, adiklis: Čia kaulinis adomùkas Pg …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • adyklis — adỹklis sm. (2) J žr. adiklis 1 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apmatas — ãpmatas sm. (3b) 1. atskiras apmatų siūlas: Ãpmatas suktas Pc. Ãpmatas, ataudas, pavarslai ir adiklis reikalingi dėl nupynimo vyžų J. 2. sumanymas, planas: Andrė buvo tvirtai įsitikinęs, kad jo apmatas pasiseksiąs Vr. 3. rš eskizas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nunerti nuneria nunėrė — 2 nunerti, nùneria, nunėrė 1. tr. Užv, Slnt, Krkl numegzti: Ar nunersi man gražias dvigijines pirštines? Rt. Reik vaikiams pirštines nunerti Grg. Nunėriau nertinį, tik apkaklės neančdėjau Mžk. Nunertas tinklelis paprastai dar išsiuvinėjamas rš.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pinoklis — pinõklis sm. (2) Lz, Kš, Gg, Užg, Tvr toks pagaliukas vyžoms pinoti, adiklis: Nerandu pinoklio – baigčia vyžas pint Slk. Paėmęs karnų ir pinõklį, papinok vyžas LMD(Dsn). ^ Atej[o] senelis sukūdęs: likus galva kai sąspara, pirštai kai pinokliai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • siauras — 1 siaũras, à adj. (4) K, Rtr; WP79, H, R, Sut, M 1. kuris mažo skersio, pločio; pršn. platus: Ankštus, siauras SD391. Rankovės ankštos, o audimas siaũras J. Siaura biržė ŽŪŽ122. Rėžiai buvo platesni, o pusrėžiai siauresnì Ms. Siaura lenta… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • vyžadis — vỹžadis sm. (1) K, LsB289, Rtr, BŽ213,214, NdŽ, KŽ, vyžadis (1) J.Jabl, DŽ1; MŽ, N toks pagaliukas vyžoms pinoti, vyžų adiklis: Sulūžo vyžadis, negaliu vyžų pyt Skr …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.